Potpisan sporazum o partnerstvu

Polazeći od potrebe za uspostavljanjem bliže saradnje sa ciljem zajedničkog angažovanja na obuci svih zaposlenih u sektoru osiguranja na teritoriji Republike Srbije, i edukaciji građanstva o značaju i potrebi za osiguranjem, a prihvatajući u celosti međusobna programska opredeljenja, potpisan je sporazum o partnerstvu između Društva Ovlašćenih Zastupnika u osiguranju SrbijeBeogradske Bankarske Akademije - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije.

 

bba   doz

Beogradska bankarska akademija
Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije

  Društvo Ovlašćenih Zastupnika
u osiguranju Srbije


Potpisnici sporazuma svojim zajedničkim aktivnostima radiće na promociji razvoja sektora osiguranja na svim nivoima u Republici Srbiji, i u tom smislu mogu organizovati stručnu obuku i sve vrste edukacije pravnim i privatnim licima, učešća na naučnim konferencijama, stručnim skupovima, savetovanjima i seminarima, kao i sve druge aktivnosti koje doprinose razvoju i afirmaciji sektora osiguranja.

Copyright © 2012 DOZ