Osnivanje fonda e-Razvoj

Predsednik Društva Ovlašćenih Zastupnika u osiguranju Srbije Sabrija Imamović ušestvovao je juče (10.05.2012) na Osnivačkoj skupštini fonda koju čine sve registrovane članice Udruženja e-Razvoj. Na skupštini su izabrani: Predsednik i Zamenik predsednika skupštine fonda, Upravni odbor fonda, Nadzorni odbor fonda i Radna grupa za izradu Statuta i Biznis plana fonda.

 

Sama ideja i osnivanje fonda partnerskog udruženja je nešto novo i inovativno na tržištu republike Srbije a i šire. Fond e-Razvoj je inicijativa Udruženja e-Razvoj i njegova namena je da obezbedi preduslove i koordinira finansiranje profitabilnih projekata u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, sistema menadžmenta kvaliteta, edukacije, promocije, izdavačke delatnosti itd. registrovanih članica Udruženja e-Razvoj, ali i zajedničke projekte koje će pokretati samo Udruženje e-Razvoj. Fond će formirati, organizovati i njime upravljati isključivo registrovane članice Udruženja e-Razvoj i budući investitori čija će prava u radu fonda biti precizno definisana bisnis planom fonda. Fond e-Razvoj će dakle biti zatvorenog tipa, funkcionisaće u okviru Udruženja e-Razvoj i neće imati status posebnog pravnog lica. Ovakve pokretačke akcije sigurno će doprinetii smernicama u razvoju i funkcionisanju i samog udruženja Društva Ovlašćenih Zastupnika u osiguranju Srbije.

 

(DOZ 10.05.2012)

Copyright © 2012 DOZ