Tribina Bečej

U velikoj sali Skupštine opštine Bečej u utorak 10. februara održana je tribina na temu „AKTUELNA SVETSKA FINANSIJSKA KRIZA I KUĆNI BUDŽET“. Zbog dobro obavljenih priprema, interesantne i aktuelne teme, zabeležen je sjajan odziv građana koji su po kišovitom vremenu došli da čuju predavače i uzmu učešće na tribini. Sala je bila popunjena do poslednjeg mesta a među publikom su bili i omladinci i penzioneri, i zaposleni i nezaposleni, i veliki broj uglednih građana iz sfere privrede, prosvete, javnog i kulturnog života.

Pošto je moderator tribine Marina Balević predstavla uvodničare, oni su ukazali na aktuelnu situaciju u kojoj su se našli građani zemalja u tranziciji, pre svega u Srbiji, pojavom novih finansijskih proizvoda na tržištu i pogubnim posledicama koje može da izazove prekomerno zaduživanje (Zvonimir Stankov), o psihologiji i mentalitetu potrošača, nepotrebnoj i nekontrolisanoj kupovini, uticaju svetske ekonomske krize na običnog građanina (Dražen Marić) o načinu kako se ponašati u datim okolnostima i kako na jednostavan način, bez velikih odricanja, planirajući kućni budžet, planirajući trošenje, prevazići krizu(Sabrija Imamović).

Posle nekoliko pitanja i odgovora tribina je završena. Veliki deo posetilaca se veoma pohvalno izrazio o temi, predavačima i odličnoj organizaciji. Opšti zaključak je da treba nastaviti sa ovakvom praksom i održavanjem skupova koje će za temu imati aktuelna zbivanja koja imaju neposredni uticaj na građane.

NAJAVA ZA TRIBINU (materijal sa konferencije za štampu):
Podstaknuti pojavom svetske ekonomske krize i svim mogućim posledicama koje ona nosi, Opštinski odbor Demokratske stranke Bečej se pridružio aktivnostima Društva ovlašćenih zastupnika u osiguranju Srbije na organizovanju javnih TRIBINA sa ciljem da se građanima ukaže na aktuelnu problematiku finansijskog zaduživanja pojedinaca i porodice i da se povede šira društvena akcija po tom pitanju. Saznanje da građani u Srbiji uglavnom zanemaruju dugoročno finansijsko planiranje i da zbog toga trpe velike finansijske, socijalne i društvene posledice, da padaju u sve veću zaduženost, da zbog toga dovode porodicu na ivicu finansijske i ekonomske egzistencije sa teškim posledicama i zbog toga odlažu rešavanje vitalnih, gorućih egzistencijalnih pitanja – zdravstvenu zaštitu, školovanje dece, život u trećem dobu, želimo da ovakvo stanje počnemo da menjamo. S jedne strane građani su „izbombardovani“ ponudama keš kredita, automobila na lizing, mopeda i vespi na rate, a sa druge strane, još uvek nizak životni standard nemože da pruži mogućnosti ni za zadovoljavanje najosnovnijih životnih potreba. U takvoj situaciji je, po našem mišljenju, potrebna mnogo šira društvena akcija kako bi se građani „obrazovali i finansijski opismenili“ u skladu sa zahtevima novog vremena. 
Ova problematika posebno dobija na aktuelnosti pojavom globalne finansijske krize. Sa najviših mesta i od najpoznatijih svetskih ekonomista još nema pravog „recepta“ za rešenje krize, ali se svi slažu da je štednja i promena potrošačkih navika stanovništva više nego neophodna. Društvo ovlašćenih zastupnika u osiguranju Srbije je ovakve tribine već održalo u nekoliko gradova i svugde su se posetioci tribine veoma pohvalno izrazili i o samoj ideji stavljanja ovakve teme na raspravu i o kvalitetu i sadržaju izlaganja koji su tom prilikom prezentovani. 
Opštinski odbor Demokratske stranke Bečej zajedno sa Društvom ovlašćenih zastupnika u osiguranju Srbije i nevladinom organizacijom (u osnivanju) „Građanska inicijativa za finansijsku edukaciju“ Novi Sad organizuje javnu TRIBINU u velikoj sali Skupštine opštine Bečej u utorak 10.02.08g. u 19h.

Održavanje ovakvih tribina, kao jednog od vidova finansijske edukacije građana, je uobičajeno u razvijenim zemljama a posebno aktuelno u zemljama u tranziciji. Zbog toga ovakve i slične akcije pokreće i Narodna Banka Srbije a prema preporukama OECD i praksi drugih zemalja nosioci aktivnosti na finansijskoj edukaciji građana su, pored centralne banke i strukovna udruženja i nevladin sektor.

Copyright © 2012 DOZ