Privatizacija Dunav osiguranja bila bi ponovljena greška

Dunav

Sudbina kompanije Dunav još uvek nije jasna - dok rukovodstvo tvrdi da mogu da nastave da posluju kao do sada u Vladi ne isključuju strateškog partnera. U poslovnom planu Dunav osiguranja za 2013. godinu nisu predviđeni ni dokapitalizacija, ni prodaja ni restrukturiranje. Ovo za B92 kaže Marko Ćulibrk, VD generalnog direktora Dunava.

"Imamo dovoljno kapitala i uspešno poslujemo, pa nema razloga za restrukturiranje ili prodaju. Na tržištu osiguranja Dunav se svakodnevno nadmeće sa još 27 osiguravajućih kuća, od kojih je veliki broj inostranog porekla. U uslovima oštre konkurencije, a zahvaljujući poverenju građana i preduzeća i domaćinskom poslovanju, Dunav ostvaruje vodeću poziciju u industriji osiguranja", kaže Ćulibrk.

On navodi da sudbina jednog preduzeća zavisi od toga koliko je uspešno na tržištu, a ne ko je njegov vlasnik, ili kakva mu je struktura kapitala.

"To je ono što je predstavnicima Dunava otvoreno rečeno i prilikom posete Evropskoj uniji u Briselu", kaže Ćulibrk i dodaje da uspešne osiguravajuće kuće u državnom vlasništvu posluju i u Sloveniji, koja je članica Evropske unije i u ostalim zemljama, te tako Dunav nije izuzetak.

Da li će Dunav nastaviti da posluje kao i do sada ili će se nešto promeniti odlučiće, ipak Vlada Srbije. Kako su za B92 rekli u Ministarstvu finansija i privrede dalji planovi vezani za budućnost Dunav osiguranja razmotriće se nakon dobijanja finansijskog izveštaja ove kompanije ali i izveštaja NBS.

"Tom prilikom će se takođe uzeti u obzir razvijenost tržišta osiguranja u Republici Srbiji i njegov potencijal, eventualno potrebna sredstva za jačanje kapitala Dunav osiguranja u cilju zadržavanja liderske pozicije, kao i eventualna mogućnost uvođenja adekvatnog strateškog partnera imajući u vidu ekonomsku krizu i njen uticaj na sektor osiguranja", rekli su u Ministarstvu finansija.

I dok se čeka izveštaj i odluka vlade o daljoj sudbini Dunav osiguranja stručnjaci iz ove oblasti takođe smatraju da našu jedinu državnu osiguravajuću kuću ne treba prodavati. Nebojša Žarković, dekan Fakulteta za poslovne strudije u Vršcu i profesor osiguranja kaže za B92 da je prodaja DDOR-a Novi Sad, nekadašnjeg drugog po veličini osiguravača u zemlji, predstavljala grešku koju ne treba ponoviti.

"Međutim, u Dunavu bi struka morala imati daleko veću ulogu od politike, i to kako kod zapošljavanja, tako i u tekućem radu. To bi, zacelo, uticalo na smanjenje troškova poslovanja", kaže profesor Žarković.

On navodi da Dunav kao vodeći na tržištu mora prvi da podrži i počne sa sprovođenjem određenih mera koje će unaprediti njegovo poslovanje ali i čitavu delatnost osiguranja.

"Dunav bi pre svega trebalo da, zbog širenja spoljne prodajne mreže i kapilarnog pristupa tržištu, podrži izmene Zakona o osiguranju kako bi poslove zastupanja mogli obavljati i pojedinci kao sporednu delatnost. Trebalo bi da podrži i direktno odobravanje zajmova osiguranicima kao i liberalizaciju saosiguranja u regionu CEFTA, a pre svega u Republici Srpskoj. Sve ove ideje koje bi značajno unapredile poslovanje Dunava sadržane su u Platformi razvoja osiguranja koju je napisao potpredsednik PKS Slobodan Samardžić. Ovde moramo spomenuti i njegovu veoma bitnu ideju o osnivanju drušva za uzajamno osiguranje koje bi činila javna preduzeća u Srbiji, gde bi Dunav maksimalno koristio razmenu rizika kroz saosiguranje", navodi Žarković.

Na naše pitanje koliko je realno da se nabrojana rešenja zaista i sprovedu u delo, Žarković kaže da to neće biti teško ukoliko nadležni odluče da tako postupe.

"Nadu da do ovih rešenja može doći uliva i pozitivan stav o Platformi nekih članova vlade. Koliko mi je poznato, Slobodan Samardžić je sa suštinom Platforme upoznao potpredsednika vlade Srbije Aleksandra Vučića", kaže Žarković.

Dunav je mogao da bude kupac i DDOR-a

Sad bi situacija na tržištu osiguranja bila znatno drugačija da je prihvaćen predlog da Dunav osiguranje kupi DDOR, kaže Žarković.

"To je takođe bio predlog potpredsednika PKS Slobodana Samardžića, međutim nije prihvaćen a ispostavilo se da prodaja DDOR italijanskoj Fondijariji nije donela željene rezultate za ovu kuću", kaže Žarković.

Copyright © 2012 DOZ