Produžen rok za razdvajanje kompozitnih društava

Rok za razdvajanje kompozitnih društava za osiguranje produžen je do 31.12.2013. godine. Zakon o izmeni Zakona o osiguranju (“Službeni glasnik RS”, br. 119/12) kojim je društvima za osiguranje za godinu dana produžen rok za razdvajanje na društva koja će obavljati poslove životnih i poslove neživotnih osiguranja, stupio je na snagu 25. decembra 2012. godine.

U Ministarstvu finansija i privrede nedavno su potvrdili da zajedno sa Narodnom bankom Srbije pripremaju novi zakon koji će definitivno odrediti sudbinu društava za osiguranje - da li će životno biti razdvojeno od neživotnog ili će određena društva, kao i sada, nastaviti da posluju kao kompozitna.

Copyright © 2012 DOZ