Privatizacija Dunav osiguranja bila bi ponovljena greška

Dunav osiguranje

Sudbina kompanije Dunav još uvek nije jasna - dok rukovodstvo tvrdi da mogu da nastave da posluju kao do sada u Vladi ne isključuju strateškog partnera. U poslovnom planu Dunav osiguranja za 2013. godinu nisu predviđeni ni dokapitalizacija, ni prodaja ni restrukturiranje. Ovo za B92 kaže Marko Ćulibrk, VD generalnog direktora Dunava.

Produžen rok za razdvajanje kompozitnih društava

Rok za razdvajanje kompozitnih društava za osiguranje produžen je do 31.12.2013. godine. Zakon o izmeni Zakona o osiguranju (“Službeni glasnik RS”, br. 119/12) kojim je društvima za osiguranje za godinu dana produžen rok za razdvajanje na društva koja će obavljati poslove životnih i poslove neživotnih osiguranja, stupio je na snagu 25. decembra 2012. godine.

U Ministarstvu finansija i privrede nedavno su potvrdili da zajedno sa Narodnom bankom Srbije pripremaju novi zakon koji će definitivno odrediti sudbinu društava za osiguranje - da li će životno biti razdvojeno od neživotnog ili će određena društva, kao i sada, nastaviti da posluju kao kompozitna.

Copyright © 2012 DOZ